See English Version

معرفی کنفرانس

درباره کنفرانس: علیرغم افزایش تقاضا در بخش سلامت، این حوزه با کمبود منابع روبروست. از طرفی، پیش شرط مدیریت خوب در این شرایط، وجود یک نظام اطلاعات کارا و موثر است که اطلاعات معتبر و با کیفیت را در زمان مناسب در دسترس مدیران قرار دهد. امروزه می­ توان بسیاری از دستاوردهای دانش پزشکی را مدیون آنالیز و داده ‏کاوی داده‏ های جمع ‏آوری شده از سیستم ­های ثبت بیماری­ ها و پیامدهای سلامت دانست. این سیستم ­ها زمینه ­ی ارائه خدمات مراقبت سلامت بهتر به بیماران، کمک به مدیران برای تصمیم ­گیری و برنامه ­ریزی و تسهیل پژوهش‏ های حوزه ­ی سلامت را ...

ادامه مطلب

اخبار واطلاعیه ها


حامیان و همکاران