See English Version

زمان کارگاه: ساعت 15:30 لغایت 19:00

هزینه ثبت نام : 100هزار تومان

موضوع آموزش

 •  
 1. ضرورت  فرایند ثبت داده بیمار در مراحل تحقیقاتی و درمانی

5 دقیقه

 1. مروری بر نرم افزار DHIS2

              ویژگی های برجسته نرم افزار- توضیحاتی درباره زیرساخت- توضیحات فنی- ورودی خروجی های نرم افزار

10 دقیقه

 1. برتری های DHIS2 نسبت به نرم افزار های دیگر در حوزه ثبت از دیدگاه تیم فنی DHIS2

               مقایسه با نرم افزارهای مطرح در حوزه ثبت- بیان ویژگی های منحصر به فرد نرم افزار

20 دقیقه

 1. پروژه هایی که با استفاده از نرم افزار DHIS2 تا به امروز انجام شده است (معرفی از طریق سایت DHIS2)

5 دقیقه

 1. اهداف و نکات کلیدی نرم افزار در فرایند ثبت داده

               انواع ماژول برای ورود داده - تاثیرپذیری ماژول ها از ورودی ها- ابعاد داده ها- کیفیت سنجی داده- گزارش گیری

20 دقیقه

 1. آشنایی با ماژول های نرم افزار DHIS2 در 5 گروه پیش فرض با استفاده از محیط دمو

TC,EC, and DE

 

45 دقیقه

 

ER, EV,andR

 •  

D, M, and I

M, Imp/ Exp

 1. معرفی برنامه هایی که در شرکت پرداس با نرم افزار DHIS2 نوشته شده است

ثبت سرطانها- ام اس- تاثیر تریاک بر سرطان

5 دقیقه

 1. باز کردن محیط Data Entry  و Tracker Capture با یک برنامه پیش فرض

10 دقیقه

 1. توضیحاتی درباره پویاسازی فرم ها و ضرورت آن در ثبت اطلاعات بیمار و یکپارچگی فرم ها

نمایش هدفمند فیلدها و استیج ها- تخصیص خودکار مقادیر- نمایش خطا و پیغام ها

10 دقیقه

 1. توضیحی درباره ساخت یک برنامه فرضی با استفاده از چندین اسلاید

ساخت یک دیتاالمنت- ساخت برنامه- ساخت یک استیج- ساخت یک مدل شرط پویاسازی- نمایش برنامه ساخته شده

20 دقیقه

 1. بررسی فرم های نظرسنجی و نیاز های حاضرین در حوزه ثبت

15 دقیقه

 1. جلسه پرسش و پاسخ

15 دقیقه

 

 

TC: Tracker Capture

EC: Event Capture

DE: Data Entry

ER: Event Reports

EV: Event Visualizer

PT: Pivot Table

DV: Data Visualizer

R: Reports

D: Dashboards

M: Messaging

I: Interpretation

M: Maintenance